Kontakt na prevádzkovateľa služby eMobilita Antik telekom:

Kontakt na administráciu voucherov na TnUAD: 

Kontakt na pripomienky, návrhy a spätnú väzbu k univerzitnej eMobilite: