Predstavujeme vám projekt eMobilita – systém zelenej univerzitnej smart mobility, prvej reálnej iniciatívy pre zdieľanú ekologickú dopravu pre univerzitných študentov a zamestnancov na Slovensku.  Smart ekologická doprava je zabezpečená prostredníctvom  požičiavania zdieľaných elektro bicyklov a elektro skútrov a pozostáva z 3  stanovísk s nabíjacími stanicami, z 30 elektro bicyklov a 15 elektro skútrov. Systém pokrýva 3 lokality , kde sú sústredené univerzitné kampusy:

  • Univerzitný kampus na Študentskej ul. V Trenčíne v priestoroch FSEV TnUAD
  • Univerzitný kampus v Trenčíne Záblatí v priestoroch pred Študentským internátom
  • Univerzitný kampus  v Púchove pri budove FPT TnUAD.

eMobilita výrazne napomáha prepojeniu 2 univerzitných kampusov v Trenčíne navzájom a zlepšuje dostupnosť služieb pre študentov a zamestnancov  lokalizovaných na rôznych miestach v Trenčíne a v Púchove.

eMobilita predstavuje  konkrétny príspevok univerzity k trvalo udržateľnej doprave a znižovaní emisií skleníkových plynov v uvedených mestách. Vychádza z iniciatívy  Race to Zero- Carbom neutral City, ku ktorému sa naša univerzita pripojila. Väčšina energie použitej na nabíjanie elektro bicyklov a elektro skútrov pochádza so slnka zo solárnych článkov umiestnených na nabíjacích staniciach.

Kompletná infraštruktúra aj softvér zabezpečujúci výpožičky a manažment  boli spolufinancované zo zdrojov rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu s názvom Zelená revitalizácia a podpora udržateľnej mobility pre napĺňanie iniciatívy Race to Zero na Trenčianskej univerzite, číslo projektu 002TnUAD-2-1/2021 .

Systém eMobilita prevádzkuje zmluvný partner ANTIK Telecom s.r.o. na svojej platforme Smartway.

Reporáž v RTVS o emobilite na TnUAD

Reporáž v TV Markíza o emobilite na TnUAD